Shop

All prices include VAT

Each clock is beautiful, solid, unique and eye catching. Whenever you look at it, you will be reminded of home or of the best island in Europe!

 

You can choose your tweed, which colour you want the Isle of Lewis and Harris, the colour of the hands and whether you want it branded with Leòdhas agus Na Hearadh or Lewis and Harris.

 

(Order a bespoke clock here)

 

The clocks are 21cm wide and 35cm high, they weigh just under 1kg and we can post them anywhere in the world.

 

The clocks are packaged in a beautiful presentation box.  

 

(Pic of presentation box - Click to enlarge)

Tha gach gleoc air leth brèagha, làidir, annasach agus glacaidh iad sùil gach duine a chì iad.  An uair a sheallas tu ris a’ ghleoca, cuimhnichidh tu air do dhachaigh no air an eilean as fheàrr san Roinn Eòrpa!

 

Faodaidh tu an clò a tha thu fhèin ag iarraidh a thaghadh, an dath a tha thu ag iarraidh air Leòdhas agus Na Hearadh, dath nan spògan agus an e Leòdhas agus Na Hearadh no Lewis and Harris a tha thu airson a bhith sgrìobhte air.

 

Tha na gleocaichean 21cm a leud agus 35cm de dh’àirde agus tha cuideam annta a tha dìreach fo 1kg agus is urrainn dhuinn am postadh gu àite sam bith san t-saoghal.

S H O P

Bùth

C O N T A C T  U S  

Fios thugainn

H A R R I S  T W E E D

An Clò Hearach

L E W I S  &  H A R R I S

Leòdhas agus Na Hearadh

A B O U T  U S

Mu ar deidhinn

HEBRIDES ALPHA

Bùth

Tha VAT air a ghabhail a-steach sna prìsean air fad

Order a bespoke clock here...

Tweed Clock - Master DSC_0271